Prawo autorskie
Prawo autorskie jest gałęzią prawa wymagającą specjalistycznej wiedzy, a także rozumienia realiów funkcjonowania rynku kultury i biznesu w Polsce. Bartsch Kancelaria Adwokacka oferuje w tym zakresie doradztwo prawne zarówno podmiotom gospodarczym, takim jak agencje reklamowe, firmy fonograficzne, producenci i dystrybutorzy filmów, oraz indywidualnym twórcom.

Prawo własności przemysłowej
Prawo właśności przemysłowej obejmuje swym zakresem w szczególności ochronę patentów oraz znaków towarowych. Wskazane dobra niematerialne stanowią główny kapitał podmiotów koncentrujących swoje działania zarówno w sferze nowych technologii, jak i szeroko rozumianego przemysłu rozrywkowego.

Prawo mediów i prawo prasowe. Dobra osobiste.
Bartsch Kancelaria Adwokacka posiada bogate doświadczenie w zakresie szeroko rozumianego prawa mediów i prawa prasowego. Obsługa prawna w tym zakresie obejmuje zarówno ocenę materiałów niepublikowanych pod kątem ryzyka prawnego, jak i reprezentowanie oraz doradzanie Klientom w sytuacjach konfliktowych.

Film i prawo reklamy
Bartsch Kancelaria Adwokacka posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej podmiotów działających w obszarze filmu, reklamy i innych sztuk audiowizualnych.

Internet
Bartsch Kancelaria Adwokacka wspiera Klientów w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej w internecie. Prowadzi m.in. kompleksową obsługę prawną w zakresie spełniania wymogów dotyczących różnego rodzaju stron internetowych, w szczególności portali społecznościowych i sklepów internetowych.

Dane osobowe
Problem ochrony danych osobowych jest zaniedbywany przez wiele podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. W zasadzie nie sposób prowadzić działalności gospodarczej nie dokonując przetwarzania danych osobowych. Jeżeli dana instytucja zatrudnia pracowników, to przetwarza ich dane osobowe. Wystarczy również na przykład, że zbierane są adresy poczty elektronicznej zawierające imiona i nazwiska adresatów. W konsekwencji podmiot zbierający adresy e-mail staje się administratorem danych osobowych, na którego nałożony jest przez prawo szereg obowiązków, które podlegają kontroli ze strony Generalnego Inspektora Danych Osobowych (GIODO).